Strona główna arrow Seminarium ELSEP arrow ELSEP 2006
ELSEP 2006
Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa instalacji zasilania elektroenergetycznego do 1 kV – podstawy projektowania w świetle aktualnych norm i przepisów.

Prezentacje:

1. prof. dr hab. Inż. Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka), dr inż. Mirosław Zielenkiewicz (RST Sp. j.)
 • Rola  projektanta  w  procesie  zwiększania odporności odgromowej i przepięciowej  współczesnych instalacji elektrycznych,
 • Ochrona odgromowa i przepięciowa – obowiązek czy dowolność w świetle przepisów prawa,
 • Ochrona odgromowa obiektów budowlanych w świetle wymagań norm,
 • Podział prądu piorunowego w dużym obiekcie,
 • Wyrównywanie potencjałów wewnątrz obiektów budowlanych,
 • Układanie przewodów wewnątrz obiektu budowlanego i między obiektami
2. prof. dr hab. Inż. Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka), dr inż. Mirosław Zielenkiewicz (RST Sp. j.)
 • Normalizacja w zakresie ochrony przepięciowej – zarys ogólny,
 • Ochrona przepięciowa w warunkach technicznych obiektów i instalacji różnego przeznaczenia,
 • Klasyczny układ kaskady ochronnej,
 • Zasady doboru, lokalizacji i montażu ograniczników przepięć,
 • Przykłady ochrony przepięciowej obiektów budowlanych,
 • Ochrona przepięciowa linii elektroenergetycznych nn.
 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com