Strona główna arrow Seminarium ELSEP arrow ELSEP 2003
ELSEP 2003
Ochrona od porażeń w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych do 1 kV.

Prezentacje:

1. dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)
 • Czynniki wpływające na zagrożenie porażeniowe,
 • Ochrona przeciwporażeniowa w polskich aktach prawnych,
 • Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
 • Środki ochrony przy dotyku pośrednim. Klasyfikacja środków. Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania  w  układach  sieciowych  TN, T  i  IT.   Ochrona  przez  zastosowanie  środków ochrony  nie powodujących  samoczynnego  wyłączenia  zasilania  –  urządzenia  II  klasy  ochronności,  izolowanie stanowiska, nieuziemione połączenia wyrównawcze, separacja elektryczna.
2. dr inż. Witold Jabłoński, (Politechnika Wrocławska)
 • Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia.
3. dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)
 • Badania instalacji elektrycznych niskich napięć,
 • Podstawy prawne wykonania pomiarów,
 • Kwalifikacje osób prowadzących badania,
 • Rodzaje i terminy badań,
 • Zakres badań odbiorczych,
 • Zakres badań eksploatacyjnych
 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com