Strona główna arrow Seminarium ELSEP arrow ELSEP 2004
ELSEP 2004
Bezpieczeństwo w instalacjach elektroenergetycznych WN SN i nn w świetle aktualnych dokumentów normalizacyjnych (IEC oraz CENELEC)

Prezentacje:

1. dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)
  • Zmiany postanowień  polskich  aktów  prawnych  i  dokumentów normalizacyjnych związanych z ochroną przeciwporażeniową,
  • Podstawy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia,
  • zasady projektowania, budowy i eksploatacji ochrony przeciwporażeniowej przez  samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN i TT.
2. dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)
  • Podstawy ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektroenergetycznych o napięciu wyższym od 1 kV,
  • Badania instalacji niskiego napięcia.
3.    dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech  Danielski, (Politechnika Wrocławska)
  • Badania instalacji o napięciu wyższym od 1 kV
 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com