Strona główna arrow Informacje techniczne arrow Wydawnictwa techn.
Wydawnictwa Techniczne
 • INPE
  Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych
  Jedyne ogólnopolskie czasopismo, które zapewnia systematyczną informację o aktualnych normach i przepisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki; zamieszczane są w nim informacje o aktualnie obowiązujących normach i przepisach, o wprowadzonych do nich zmianach, o przepisach i normach wycofanych, zastąpionych, nowo ustanowionych, znowelizowanych, a także wybrane teksty ustaw, przepisów wykonawczych, projekty przepisów i norm oraz odpowiedzi na listy czytelników.

 • SPEKTRUM
  Magazyn Informacyjny SEP

  Czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności SEP jak i informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowo-technicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

 • Wiadomości Elektrotechniczne
  Miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom elektrotechniki, obejmujący wszystkie działy energoelektryki, w tym przedstawiający problemy i osiągnięcia  polskiego  przemysłu elektrotechnicznego.
  Na portalu www.sigma-not.pl istnieje możliwość pobrania darmowych artykułów z każdego numeru oraz możliwość dostępu do pełnej treści artykułów z lat 2004-2009.

 • Audyt Energetyczny
  Biuletyn (wydawany tylko w wersji elektronicznej) poświęcony szeroko rozumianej efektywności energetycznej budynku, a przede wszystkim zagadnieniom związanym z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki energetycznej. Adresujemy     nasze wydawnictwo do osób zawodowo wykonujących audyty i świadectwa energetyczne, jak i do wszystkich zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej, chcących poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę.

 • Energetyka
  miesięcznik poświęcony problemom elektroenergetyki, obejmujący zagadnienia wytwarzania, przesyłania i rozdzielania energii elektrycznej i cieplnej budowy elektrowni i elektrociepłowni oraz linii elektroenergetycznych, komputeryzacji systemu elektroenergetycznego, restrukturyzacji elektroenergetyki.

 • Przegląd Elektrotechniczny
  najstarsze istniejące od 1919 roku; czasopismo z dziedziny elektrotechniki, miesięcznik o charakterze naukowo-technicznym przeznaczony dla inżynierów i pracowników naukowo-badawczych, poświęcony zagadnieniom elektrotechniki, dotyczącym wszystkich jej działów, m.in. elektrotechniki teoretycznej, energoelektroniki, elektroenergetyki, materiałoznawstwa, elektrotermii techniki świetlnej itp.

 • Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne
  połączone dwa czasopisma, z zachowaniem wyróżnionych części: "Przegląd Telekomunikacyjny" – miesięcznik naukowo-techniczny i "Wiadomości Telekomunikacyjne" - miesięcznik popularno-techniczny. Obie części są poświęcone problemom sieci, systemów  i  urządzeń telekomunikacyjnych, telefonii, radiofonii, radiokomunikacji, telewizji, transmisji danych i teleinformatyki.

 • Elektro.info
  miesięcznik,. skierowany przede wszystkim do specjalistów elektryków, którzy chcą stale weryfikować i pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Tematyka artykułów dotyczy ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, systemów gwarantowanego zasilania,  instalacji elektroenergetycznych, oświetlenia, inteligentnego budynku, pomiarów i bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych .

 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com