Strona główna arrow Szkolenia i Egzaminy arrow Przedmioty nauczania
Przedmioty nauczania
WYKAZ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA - KURS PODSTAWOWY

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwisko i imię wykładowcy
wykł. ćwicz. razem
1. Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać. 10   10 Skliński Ryszard
2. Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 10   10 Zalech Eugeniusz
3 Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska 5   5 Grzędziński Zygmunt
4. Udzielenie pierwszej pomocy 3   3 Grzędziński Zygmunt
5. Ochrona przeciwpożarowa 2   2 Grzędziński Zygmunt
6. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej 5   5 Skliński Ryszard
  Razem 35   35  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA – KURS POMIAROWY

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Nazwisko i imię wykładowcy
wykł. ćwicz. razem
1. Przepisy i zasady budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz warunki techniczne jakim powinny one odpowiadać. 10   10 Lejdy Brunon
2. Przepisy, zasady eksploatacji i badania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. 10   10 Zalech Eugeniusz
3 Przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych oraz ochrony środowiska 5   5 Grzędziński Zygmunt
4. Udzielenie pierwszej pomocy 3   3 Grzędziński Zygmunt
5. Ochrona przeciwpożarowa 2   2 Grzędziński Zygmunt
6. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci oraz standardy jakościowe dostarczania energii elektrycznej 5   5 Skliński Ryszard
7. Metodyka badań środków ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim 5   5 Skliński Ryszard
           
8. Ćwiczenie nr 1 Pomiary eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych   3 3 Sajczyk Andrzej
9. Ćwiczenie nr 2 Badania skuteczności  ochrony od porażeń prądem elektrycznym   3 3 Sajczyk Andrzej
10. Ćwiczenie nr 3 Pomiary rezystancji uziemienia  uziomów i rezystywności gruntu   3 3 Hołdyński Grzegorz
  Razem 40 9 49  
 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com