Strona główna arrow Seminarium ELSEP arrow ELSEP 2015
ELSEP 2015

Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 05/2015

Prezentacje:

1. E. Gulski, A. Rakowska, K. Siodła, (Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej),         
    R. Jongen, (Onsite hv Solutions AG, Szwajcaria),  J. Parciak (Onsite hv Solutions AG
    Central Europe Sp. z o.o.)
    Badania w miejscu zainstalowania oraz diagnostyka rozdzielczych i przesyłowych linii
    kablowych z zastosowaniem tłumionych napięć AC.

2. S. Staszak (ELEKTROBUDOWA S.A. Katowice)
    Testy wyłącznika WN w izolacji gazowej SF6 typu EB-01 produkcji ELEKTROBUDO-
    WA S.A. Próby w warunkach zwarć bliskich. Próba L90.

3. Grzegorz Hołdyński, Z. Skibko, (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
    Kryteria techniczne przyłączenia mikroinstalacji z odnawialnymi źródłami energii do sieci
    elektroenergetycznej,

4. T. Biernacik (Inter-Consulting, Wydział Elektroenergetyki Warszawa)
    Poprawa jakości energii elektrycznej oraz zmniejszenie kosztów jej zuzycia poprzez
    zastosowanie systemu nadzoru IC-View do optymalnego sterowania kompensatorami i
    filtrami,

5. A. Juszczyk, T. Baranowicz (ALSTOM GRID Sp. z o.o. Wałbrzych)
    A. Wixon (ALSTOM GRID SAS, Wielka Brytania)
    Norma ESI 48-4 EB2 – wymagania dotyczące odporności na zakłócenia wejść
    dwustanowych przekaźników,.

 6. M.A. Sulkowski, (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
     Procesy normalizacyjne w zakresie środka ochrony poprzez separację elektryczną

 7. G. Hołdyński, Z. Skibko (Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej)
     Rozdzielnice niskiego napięcia – zasady budowy i eksploatacji

 8. M. Madurski (SIBA Polska Sp. z o.o. Łomianki)
     Zabezpieczenia w stacjach transformatorowych SN/nN
 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com