Strona główna arrow O SEP...
O SEP
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społeczej i publicznej. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroki rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. (Statut SEP § 1)

Zakresem działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne. (Statut SEP § 2.1)

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w dniach 7-9 czerwca 1919 roku na Zjeździe Założycielskim w Warszawie.

Władzami statutowymi SEP są:
  • Walny Zjazd Delegatów
  • Zarząd Główny
Naczelnym organem kontrolnym jest Główna Komisja Rewizyjna

Naczelnym organem orzekającym w sprawach o przewinienia dotyczące zasad etyki jest Główny Sąd Koleżeński

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SEP są oddziały, w skład których wchodzą koła. (Statut SEP § 4.1)

Na terenie województwa podlaskiego działają Oddziały: Białostocki, Łomżyński i Suwalski.
 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com