Strona główna arrow Seminarium ELSEP arrow ELSEP 2010
ELSEP 2010

Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Materiały seminaryjne w miesięczniku „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 05/2010.

Prezentacje:

 1. prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy (Politechnika Białostocka)
  Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia – procesy normalizacji.

 2. dr inż. Zbigniew Skibko (Politechnika Białostocka)
  Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji.

 3. dr inż. Grzegorz Hołdyński (Politechnika Białostocka)
  Problemy związane z eksploatacją transformatorów.

 4. mgr inż. Wojciech Zdunek (STRUNOBET)
  Jak dokonać racjonalnego wyboru efektywnego i trwałego uziomu.

 5. prof. dr inż. Ryszard Skliński (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania)
  Zagrożenia porażeniowe w stacjach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

 6. dr inż. Marcin Sulkowski (Politechnika Białostocka)
  Środki ochrony przeciwporażeniowej bez przewodu PE.

 7. mgr inż. Ryszard Dekarz (STRUNOBET)
  Perspektywy stosowania żerdzi z betonu wirowego w napowietrznych liniach elektroenergetycznych niskiegonapięcia.

 8. mgr inż. Grzegorz Sodzawiczny, mgr inż. Michał Małczak (ENERGOTEST)
  Udział Energotestu w inwestycjach i modernizacjach rozdzielni 110 kV.
 
 
 
Copyright © 2007 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Białostocki
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by MedLAN & pixelpin.com